Pilne
MGKS „Tur 1921 Turek” vs Victoria Ostrzeszów - Stadion 1000- lecia - 26.05 godz. 16.00
Powiat Turecki otrzymał tytuł „SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI”.

Podczas uroczystej Gali Finałowej VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej, która odbyła się 12 października br.
w Warszawie,  Starosta Turecki Mariusz Seńko  odebrał przyznany Powiatowi Tureckiemu Cetyfikat "Samorządowy Lider Edukacji".

W 2016 r.  Powiat Turecki  przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów  i Samorządnych Województw  „Samorządowy Lider Edukacji” (2016). W ramach inicjatywy podejmowane przez Samorząd Powiatu działania ukierunkowane na podnoszenie jakości lokalnej polityki edukacyjnej zostały  poddane szczegółowej analizie i bezstronnej ocenie.


Oceny Powiatu Tureckiego dokonano na podstawie analiz wielu danych dotyczących funkcjonowania oświaty w naszym powiecie m.in.:
1) raport samooceny wypełniony przez JST
2) analiza sprawozdań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej odnoszących się do wyników nauczania w szkołach,
3) dokumenty strategiczne  JST i inne opracowania odnoszące się do polityki oświatowej samorządu oraz stosowanych przez JST modeli i metod zarządzania publicznego; 
4) analiza aktów prawa miejscowego oraz aktów prawa wewnętrznego, w tym statutów
i regulaminów jednostek organizacyjnych realizujących zadania oświatowe; 
5) analiza sprawozdań z realizacji zadań oświatowych; 
6) analizy informacji pozyskanych z instytucji nadzoru i kontroli;
7) analizy danych statystycznych odnoszących się m.in. do sytuacji demograficznej JST i sytuacji
na lokalnym/regionalnym rynku pracy; 
8) analizy informacji pozyskanych od środowisk lokalnych, w tym interesariuszy zewnętrznych szkół i placówek oświatowych; 
9) analizy przekazów medialnych;


Recenzenci, po zapoznaniu się z ankietą certyfikacyjną oraz innymi dostępnymi danymi na temat modelu realizacji celów i zamierzeń w sferze oświaty, są zgodni w ocenie, że obszar ten jest traktowany przez powiatowych decydentów w sposób kluczowy, odpowiadający najistotniejszym potrzebom interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.  Rozwój edukacji jest sprzężony z całościową wizją rozwoju Powiatu Tureckiego jako miejsca przyjaznego m.in. dla osób dysponujących oryginalnym i unikatowym know-how, otwartych na wiedzę, innowacyjnych.


Powiatowa polityka oświatowa jest przez Recenzentów oceniania pozytywnie, zarówno
w obszarze jakości kształcenia, jak i tworzenia oferty edukacyjnej, inwestowania w bazę materialną szkół i placówek czy rozwijania praktycznego, aplikacyjnego wymiaru edukacji, silnie powiązanej z rynkiem pracy i zorientowanej na wyzwania współczesności, również
w kontekście rynku międzynarodowego. Powiat i wykreowany w nim lokalny system oświatowy posiadają potencjał rozwojowy, predysponujący do systematycznego wzmacniania pozycji na rynku terytorialnym i dalszego profesjonalizowania działalności w dziedzinie edukacji, zgodnie z kierunkami wskazanymi w strategii rozwoju JST. Polityka edukacyjna ocenianej jednostki jest projektowana i realizowana nowocześnie, z wizją przełomu,
z wykorzystaniem szerokiego instrumentarium menedżerskiego, zgodnie z najnowszymi paradygmatami teorii zarządzania.


Recenzenci wskazują także na sukcesy, jakie Powiat odnotował w obszarze edukacji w przeciągu ostatniego roku. Znalazły się wśród nich m.in. wprowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz realizacja powiatowego programu stypendialnego a także rozbudowa infrastruktury oświatowej oraz doposażenie bazy dydaktyczno-sprzętowej placówek.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Strony

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Administracja Portalem
Tomasz Michalak
administracja@iturek.net

Copyright © 2013 - 2018 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja Grupa EmediaWeb.